Povrede ljudskih prava u procesu trgovanja

Povrede u procesu regrutiranja i transporta

Osnovna ljudska prava Načini povrede osnovnih ljudskih prava
 •  sloboda kretanja
 • prevara (obećan bolji posao, lažni dokumenti, visoke naknade) → vezivanje dugom
 •  pravo na život, slobodno ponašanje i sigurnost
 •  ograničavanje
 • pravo na slobodu
 •  prijetnja i vršenje nasilja  (otmica, mučenje, prisila)
 •  pravo na komunikaciju
 •  nedostupnost informacija

 

Povrede u zemlji odredišta: pravo na rad i zdravstvenu zaštitu

Osnovna ljudska prava Načini povrede osnovnih ljudskih prava
Radna prava

 • pravo na naknadu i plaću
 • pravo na odštetu
 • pravo na zdravstvenu zaštitu
 • pravo na sigurne i prikladne uvjete rada
 • pravo na odmor
 • pravo na formiranje i priključivanje sindikatu
 • Žene su prisiljene na prostituciju bez prava da biraju klijente i uvjete kao i metode zaštite od spolno prenosivih bolesti i AIDSa.

Zlostavljački uvjeti rada

 • kršenje ugovora
 • neplaćeni rad
 • loši uvjeti rada
 • prekovremeni rad
 • nemogućnost stvaranja sindikata
Zdravstvena prava

 • pravo na zdravlje
 • reproduktivna prava
 • pravo na privatnost
Uskraćivanje pristupa liječenju

 • nema pristupa zdravstvenoj zaštiti
 • prisila na pobačaj
 • prisila na uporabu droga i opijata
 • prisila na medicinsku kontrolu i liječenje

 

Povrede u zemlji odredišta: robovlasnički uvjeti

Osnovna ljudska prava
Načini povrede osnovnih ljudskih prava
 • pravo na život, sigurnost, privatnost
 • prevara (obećan bolji posao, lažni dokumenti, visoke naknade) → vezivanje dugom
 • zaštita od maltretiranja, kažnjavanja i nehumanog ophođenja ili kažnjavanja
 •  ograničavanje
 • pravo na jednakost i nediskriminaciju
 •  prijetnja i vršenje nasilja  (otmica, mučenje, prisila)
 • pravo na slobodu kretanja i mjesta prebivališta
 •  nedostupnost informacija
 •  pravo na adekvatan životni standard
 • loši uvjeti života ( neprimjerena prehrana, sklonište, prisiljeni na kupnju skupih proizvoda od trgovaca ljudima )
 •  pravo na donošenje vlastitih odluka
 • gubitak kontrole nad vlastitim životom
 • pravo na legalan identitet
 • zapljena identiteta i dokumenata
 • pravo na dostupnost informacija
 • uskraćivanje pristupa informacijama o radnim / imigracijskim zakonima, društvenom i kulturnom znanju
 • pravo na mišljenje, religiju i svijest
 • pravo na kulturu
 • povreda kulturalnih i religijskih uvjerenja:- prisiljavanje na postupke koji se kose s vjerskim uvjerenjima,
 • nemogućnost organizacije kulturnih ceremonija
 • pravo na nacionalnost
 • pravo na obrazovanje i razvoj
 • djeca: uskraćivanje nacionalnosti, edukacije
 • pravo na brak
 • žene nemaju ista prava kao i muškarci te su prisiljene udavati se za osobe sa kojima ne žele biti u braku

Preuzeto iz: Human Rights in Pracitice: A Guide Trafficked Women and Children, Global Alliance Aginst Trafficking in Women, Bankok: 1999.