Razlike između krijumčarenja i trgovanja

krijumčarenje: trgovanje ljudima:
  • prokrijumčarene osobe  ilegalno prelaze granicu
  • cilj krijumčara je zarada od prebacivanja osoba preko granice
  • krijumčarena osoba  daje pristanak za prijelaz preko granice
  • nakon prelaska prestaje svaki odnos krijumčar/krijumčareni/a
  • žrtva može i ne mora prijeći granicu ilegalno
  • žrtvom se također može trgovati unutar granica jedne države
  • cilj trgovaca ljudima je eksploatacija žrtve
  • žrtva  može i ne mora dati pristanak za prelazak preko granice
  • Odnos između trgovca i žrtve ne prestaje prelaskom preko granice