Uzroci trgovanja ženama

Postoje brojni uzroci trgovanja ženama. Uzroci se mogu podijeliti na čimbenike koji pridonose ponudi i potražnji za ženama koje će biti seksualno iskorištavane. Ipak je važno naglasiti da jedan od najvažnijih uzroka trgovanja ženama je neravnopravni položaj žena u društvu te feminizacija siromaštva.

čimbenici koji pridonose ponudi čimbenici koji pridonose potražnji
 • siromaštvo i nezaposlenost
 • feminizacija migracija
 • rodno uvjetovana diskriminacija i nasilje protiv žena
 • tradicionalni stavovi i prakse zajednica
 • nepostojanje socijalne sigurnosti
 • želja za boljim životom
 • rastući zahtjev za stranom radnom snagom (slabo plaćenom)
 • potražnja za seksualnim uslugama žena
 • unosna zarada od trgovanja ljudima
 • zamjetna prikladnost žena za rad u neformalnom sektoru

 

čimbenici koji pridonose i ponudi i potražnji
 • zone sukoba i vojske
 • politike i prakse vlada koje mogu olakšati trgovanje
 • globalizacija i porast konzumerizma

 

Trgovanje se događa u nekoliko faza. Prva faza je regrutacija u kojoj se žrtve trgovanja vrbuju putem primamljivih oglasa za posao, agencija za zapošljavanje ili poznanika, momaka, a u nekim slučajevima i otmicom. Žrtvama se obično nudi dobar i privlačan posao u inozemstvu s velikom zaradom u kratkom roku. Nakon toga slijedi faza transporta, kojoj je prethodila izrada dokumenata i nabavaljnje vize i/ili dozvole za rad u inozemstvu. Sama žrtva najčešće ne sređuje sama sve te dokumente već trgovac. U fazi transporta žrtve još uvijek vjeruju da idu u bolju budućnost te da će raditi posao koji im je obećan. Nakon toga slijedi dolazak na odredište, gdje se ženama, žrtvama trgovanja u svrhu seksualnog iskorištavanja slama otpor uporabom sile. Često žene tada bivaju fizički zlostavljane i silovane od strane trgovca i njegovih pomoćnika. Nakon što se žrtvi slomi otpor, ona je stavljena u dužničko ropstvo te biva prisiljena baviti se prostitucijom sve dok ne otplati dug trgovcu. Često taj dug raste iz dana u dan i nemoguće ga je otplatiti.

Prilikom faze iskorištavanja trgovci koriste različita sredstva i mehanizme kojima uspostavljaju kontrolu nad žrtvom, kao što su:

 • oduzimanje dokumenata
 • nasilje prema žrtvama i prijetnje njihovim obiteljima i prijateljima
 • dužničko ropstvo
 • stvaranje ovisnosti o drogama
 • izolacija