Definicija seksualnosti

Seksualnost se odnosi na samu jezgru ljudskog bića koja uključuje spol, rod, seksualni i rodni identitet, seksualnu orijentaciju, eroticizam, emocionalnu privrženost i ljubav,
te reprodukciju. (Svjetska zdravstvena organizacija, 2001.)