Dostupna savjetovališta

  • Ženska soba – Centar za seksualna prava, tel: 61 19 444
  • Savjetovalište za adolescente/ice, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb
  • Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Mirogojska cesta 16, Zagreb
  • Dom zdravlja studenata, Trg žrtava fašizma 10, ginekološka ambulanta