Seksualno zdravlje

Seksualno zdravlje je kontinuitet pozitivnih fizičkih, psihičkih i sociokulturnih iskustava povezanih sa seksualnošću. Uključuje sposobnost osobe u uživanju i izražavanju svoje seksualnosti i to slobodno od rizika od spolno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće, prisile, nasilja i diskriminacije.
Usko je povezano sa samopouzdanjem, poštovanjem sebe i drugih, nalaženjem seksualnog zadovoljstva u nasilničkim i ne-eksploatirajućim odnosima, doprinosi kvaliteti odnosa, te pomaže izbjegavanju odluka koje mogu imati dugoročne štetne posljedice.

Na seksualno zdravlje utječe čitav niz različitih faktora, od seksualnog ponašanja, stavova i utjecaja prisutnih u društvu, do različitih bioloških utjecaja. Seksualno zdravlje je i pod utjecajem općeg mentalnog zdravlja osobe, tjelesnog zdravlja i iskustava s nasiljem.

Seksualno zdravlje uključuje

 • prihvaćanje vlastitog tijela i seksualnosti;
 • mogućnost izbora kada, kako i s kim stupiti u seksualne odnose;
 • pravo na osobne vrijednosti, kao i poštovanje tuđih vrijednosti;
 • otvorenu komunikaciju s partnerom/icom o seksualnim potrebama i željama, na neprosuđujući i neprocjenjujući način;
 • uživanje u seksualnosti, bez krivnje, straha i srama;
 • zaštitu sebe i partnera/ice od infekcija i bolesti;
 • slobodu izbora da li imati djecu i koliko;
 • pristup informacijama i servisima;
 • slobodu od prisile i nasilja.

Seksualno zdrav odnos baziran je na pet glavnih karakteristika:

1. osobe su svjesno i dogovorno pristale na njega,
2. nema nasilja i iskorištavanja,
3. uzajamno je zadovoljavajući,
4. iskren je,
5. uključuje zaštitu od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti.

Seksualno zdrava osoba

 • voli sebe i svoje tijelo,
 • odgovorna je za sebe i svoje ponašanje,
 • poštuje osobe različitih spolnih/rodnih orijentacija,
 • izražava ljubav i intimnost u skladu sa svojim vrijednostima.
 • te osobine ne podliježu razlikama u društvenim normama i standardima, nego su univerzalne.

Seksualno zdravlje je usko povezano s seksualnim pravima (seksualna prava) i seksualnom edukacijom

Seksualna edukacija je proces koji traje čitav život, koji uključuje stjecanje i prikupljanje informacija, razvoj i formiranje stavova i vrijednosti o vlastitom identitetu, odnosima s drugim ljudima, intimnosti, ljubavi, seksualnosti. Uključuje informacije o seksualnom razvoju, reproduktivnom zdravlju, odnosima s drugima, intimnosti, slici o vlastitom tijelu, rodnim ulogama i odnosima.