Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”

Projekt “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” provode Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava. Suradnici na projektu su: Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije: European Commission, Directorate- General Justice and Consumers.

Projekt za cilj ima slijedeće:

  • Identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.
  • Podizati svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji
  • Zagovarati efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama
  • Analizirati ‘krhke karike’ sustava: od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnih odvjetnika koji su odgovorni za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama
  • Kroz rad s predstavnicima medija i analize medijskih sadržaja osmisliti i proizvesti Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama
  • Osnažiti institucionalnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja

Kako bi se postigli ciljevi projekta te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, provest će se pet grupa aktivnosti:

(0) Upravljanje i koordinacija projekta koja obuhvaća sastanke partnerskih organizacija, tiskanje letka, završnu konferenciju ”Femicid – regionalni i globalni problem”, izradu web stranice te evaluaciju projektnih aktivnosti,

(1) Stručna analiza o postupanju pravosuđa i medija na nasilje na ženama tijekom koje će se provesti istraživanja  (studije slučajeva) na kaznenim i prekršajnim sudovima, kao i istraživanje i analiza medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja u obitelji s ciljem razvoja publikacije Medijskog kodeksa za izvještavanje u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama;

(2) Poboljšanje kapaciteta za efikasno postupanje u slučajevima nasilja nad ženama koje će se ostvariti provođenjem specijaliziranih treninga za sudce kaznenih sudova, prekršajni sudce i državne odvjetnike;

(3) Senzibiliziranje i osvješćivanje ključnih aktera u suzbijanju nasilja nad ženama kroz trening za predstavnike relevantnih institucija o suzbijanju nasilja nad ženama, distribuciju publikacije koja sadrži rezultate analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u Hrvatskoj, zatim kroz razvoj i snimanje kratkog dokumentarnog filma. Bit će organiziran okrugli stol s ciljem promocije rezultata projekta te ću sustavno biti informirani mediji i ključni akteri o nasilju nad ženama. Također, bit će provedena edukacija medija o načinima izvještavanja o slučajevima nasilja nad ženama.

(4) Pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja kroz savjetovanje u okviru centra za žrtve seksualnog nasilja, kroz razvoj, tisak i distribuciju letaka za žene žrtve nasilja te kroz uspostavu suradnje s državnim institucijama i tijelima.

Projekt “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” uključuje Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova kao nositeljicu projekta te Žensku sobu – Centar za seksualna prava kao partnersku organizaciju.

Vrijeme trajanja projekta je od 1. travnja 2017. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovaj projekt financira Europska unija: European Commission, Directorate – General Justice and Consumers i Ženskoj sobi sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

O aktivnostima na projektu redovno ćemo izvještavati na našoj web stranici, a za sve dodatne informacije nam se slobodno obratite na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel. 01 6119 174.