Seksualna prava i mladi

Mali Lošinj
11. i 12.04.2008.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Centrom za zdravo odrastanje – Mali Lošinj 11. i 12.04.2008. godine održala  dvodnevnu radionicu „Seksualna prava“ u Malom Lošinju.

Radionicu su održale Maja Mamula i Voljana Kapelina  za 16 učenica i učenika prvih, trećih i četvrtih razreda srednje škole.

Cilj radionice je bio upoznati učenike/ce sa seksualnim pravima, konceptom seksualnog zdravlja,  te im pružiti osnovne informacije o zaštiti reproduktivnog zdravlja.

Radionica je prošla u odličnoj radnoj atmosferi, sa puno primjera, diskusija i smijeha.

Odgovori