Trudna na poslu – STOP diskriminaciji majki na tržištu rada

Završna konferencija projekta “Trudna na poslu – STOP diskriminaciji majki na tržištu rada” koji je provela udruga RODA – Roditelji u akciji iz Zagreba, održana je u 10. prosinca 2013. godine u Hrvatskom saboru u Zagrebu. Projekt je proveden s ciljem informiranja i senzibiliziranja poslodavaca i institucija o oblicima diskriminacije i o pravima trudnica na tržištu rada te edukacije žena o njihovim pravima na tržištu rada, kao i o mehanizmima prijave slučajeva diskriminacije.

Završna konferencija rezultat je okruglih stolova održanih na temu diskriminacije trudnica i majki na tržištu rada u Koprivnici, Puli i Dubrovniku na kojoj su predstavljeni su rezultati projekta „Trudna na poslu – STOP diskriminaciji majki na tržištu rada“.

Cilj završne konferencije bilo je okupiti dionike/ice, predstavnike/ice institucija, civilnog društva, sindikata, poslodavaca i ostale zainteresirane te nakon izlaganja panelistica kroz diskusiju potaknuti donošenje prijedloga preporuka za smanjenje diskriminacije trudnica i majki na tržištu rada.

Završnom konferencijom moderirala je dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centar za seksualna prava. Panelistice su bile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičići, doc. dr. sc. Snježana Vasiljević s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Grgurev s Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nataša Novaković, pravna savjetcnica HUP-a, Branka Galić, profesorica Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Katarina Perković iz Ženske fronte za radna i socijalna prava.