Udružene za Jezik ravnopravnosti!

Povodom javne kampanje „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ i obilježavanja Međunarodnog dana žena, danas ćete imati priliku susresti se s malo drugačijim nazivima udruga. Naime, brojna poznata udruženja u Hrvatskoj su odlučila staviti svoja imena u ženski rod.

Ako niste primijetili, u Hrvatskoj je vrlo čest slučaj da nazivi udruga zvuče kao da se obraćaju samo muškarcima. Zato će se danas u znak podrške ravnopravnosti žena primjerice, udruge sudaca, profesionalaca, menadžera i slično, nazivati udrugama sutkinja, profesionalki i menadžerica.

Tim simboličnim činom osvještava se šira javnost o neravnopravnom položaju žena u društvu, kroz korištenje jezika kao jednog od vidljivih pokazatelja neravnopravnosti.

U kampanju se do ovog trenutka uključilo 17 organizacija civilnog društva, udruga, udruženja i web portala:

 1. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 2. Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
 3. Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske
 4. Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu
 5. Hrvatska udruga menadžera sigurnosti
 6. Hrvatska udruga socijalnih radnika
 7. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
 8. Hrvatska udruga radnih terapeuta
 9. Hrvatsko društvo skladatelja, Služba zaštite autorskih muzičkih prava
 10. Hrvatska udruga krovopokrivača
 11. Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika
 12. Klub studenata psihologije Feniks (Hrvatski studiji)
 13. Terapeut u kući (web portal)
 14. Lider (web portal)
 15. Autori čine svijet ljepšim (web portal)
 16. Hrvatski kulinarski savez
 17. Udruga studenata sociologije ”ANOMIJA”

Kampanju provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) i reklamna agencija Imago Ogilvy d.o.o.

Više o kampanji na: www.zenskasoba.hr/jezikravnopravnosti  www.facebook.com/jezikravnopravnosti/

-Zenska_soba_kampanja_17_facebook-zahvala-01 (2)