Započela provedba projekta “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”

Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je sudjelovati u provedbi projekta “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” kao partnerska organizacija, a čija je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

Suradnici na projektu su: Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije: European Commission, Directorate- General Justice and Consumers.

Projekt za cilj ima slijedeće:

  • Identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.
  • Podizati svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji
  • Zagovarati efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama
  • Analizirati ‘krhke karike’ sustava: od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnih odvjetnika koji su odgovorni za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama
  • Kroz rad s predstavnicima medija i analize medijskih sadržaja osmisliti i proizvesti Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama
  • Osnažiti institucionalnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja

Vrijeme trajanja projekta je od 1. travnja 2017. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovaj projekt financira Europska unija: European Commission, Directorate – General Justice and Consumers i Ženskoj sobi sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.