9. svibnja 2013.

Volontiranje

Volontiranje u Ženskoj sobi

… volonteri nisu plaćeni, ne zato što je njihov rad besplatan, već zato što je njihov rad neprocijenjiv…

(Sherry Anderson)

Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje građanima uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, građani/ke tako značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince/ke, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi se rješavanju problema, zadovoljavanju potreba i razvoju pojedinaca, grupa, zajednica i društva.

Ženska soba – Centar za seksualna prava od svog osnutka 2002. godine izuzetno cijeni vrijednost volontera/ki, te promiče volonterski rad uključivanjem volontera/ki u sve svoje projekte. Na taj način mladi aktivno sudjeluju u prevenciji seksualnog nasilja i postizanju rodne ravnopravnosti, te pridonose pozitivnim promjenama u društvu. Godišnje u rposijeku rad Ženske sobe podrži oko 30 volontera i volonterki sa preko 500 volonterskih sati.

Jednom do dva puta godišnje održavamo trening za volontere/ke na kojem volontere/ke osim o problematici kojom se Ženska soba bavi, educiramo i o metodologiji rada s djecom i mladima.

Ženska soba nudi čitav spektar poslova koje volonteri/ke obavljaju kratkoročno ili dugoročno:

Uredski poslovi – rad na računalu, unos podataka, telefon, fax, pošta, kopiranje, pomoć u pisanju projektnih prijedloga, press cliping, popis inventara, pisanje i nabavka ponuda, pomoć u nabavci opreme;

Terenski rad – promocija, sudjelovanje u akcijama i aktivnostima Ženske sobe, distribucija materijala Ženske sobe, provođenje radionica na temu seksualnog nasilja i trgovanja ljudima;

Organizacijski poslovi – pomoć pri organizaciji radionica, raznih manifestacija, edukacija;

Tematski poslovi – razvrstavanje tekstova, članaka te unos ključnih riječi u računalo, traženje knjiga, časopisa i tekstova u knjižnicama i na internetu, prijevod stručnih članaka, rad na bazi podataka stručne literature, lektura postojećih tekstova i predavanja;

Izdavaštvo – osmišljavanje letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala, pisanje tekstova za blog Ženske sobe.

Kad želja za volontiranjem dolazi iz srca, doživjet ćete osjećaj zadovoljstva zbog kojeg ćete se radovati danu kad ćete opet moći učiniti nešto dobro!