ŽENSKA SOBA

Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”

 

Projekt “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” provode Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava. Suradnici na projektu su: Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije: European Commission, Directorate- General Justice and Consumers.

Projekt za cilj ima slijedeće:

  • Identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.
  • Podizati svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji
  • Zagovarati efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama
  • Analizirati ‘krhke karike’ sustava: od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnih odvjetnika koji su odgovorni za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama
  • Kroz rad s predstavnicima medija i analize medijskih sadržaja osmisliti i proizvesti Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama
  • Osnažiti institucionalnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja

 

Kako bi se postigli ciljevi projekta te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, provest će se pet grupa aktivnosti:

(0) Upravljanje i koordinacija projekta koja obuhvaća sastanke partnerskih organizacija, tiskanje letka, završnu konferenciju ”Femicid – regionalni i globalni problem”, izradu web stranice te evaluaciju projektnih aktivnosti,

(1) Stručna analiza o postupanju pravosuđa i medija na nasilje na ženama tijekom koje će se provesti istraživanja  (studije slučajeva) na kaznenim i prekršajnim sudovima, kao i istraživanje i analiza medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja u obitelji s ciljem razvoja publikacije Medijskog kodeksa za izvještavanje u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama;

(2) Poboljšanje kapaciteta za efikasno postupanje u slučajevima nasilja nad ženama koje će se ostvariti provođenjem specijaliziranih treninga za sudce kaznenih sudova, prekršajni sudce i državne odvjetnike;

(3) Senzibiliziranje i osvješćivanje ključnih aktera u suzbijanju nasilja nad ženama kroz trening za predstavnike relevantnih institucija o suzbijanju nasilja nad ženama, distribuciju publikacije koja sadrži rezultate analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u Hrvatskoj, zatim kroz razvoj i snimanje kratkog dokumentarnog filma. Bit će organiziran okrugli stol s ciljem promocije rezultata projekta te ću sustavno biti informirani mediji i ključni akteri o nasilju nad ženama. Također, bit će provedena edukacija medija o načinima izvještavanja o slučajevima nasilja nad ženama.

(4) Pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja kroz savjetovanje u okviru centra za žrtve seksualnog nasilja, kroz razvoj, tisak i distribuciju letaka za žene žrtve nasilja te kroz uspostavu suradnje s državnim institucijama i tijelima.

Projekt “Prema učinkovitijoj zaštiti: transformacija sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” uključuje Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova kao nositeljicu projekta te Žensku sobu – Centar za seksualna prava kao partnersku organizaciju.

Vrijeme trajanja projekta je od 1. travnja 2017. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovaj projekt financira Europska unija: European Commission, Directorate – General Justice and Consumers i Ženskoj sobi sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

O aktivnostima na projektu redovno ćemo izvještavati na našoj web stranici, a za sve dodatne informacije nam se slobodno obratite na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel. 01 6119 174.

OLD

U sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights Ženska soba je nositeljica projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Projekt za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je povećana kvaliteta života osoba koje su preživjele seksualno nasilje te povećana svijest o problematici seksualnog nasilja, dok su kratkoročni ciljevi razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja, poboljšana zaštita prava žrtava seksualnog nasilja i učinkovita implementacija EU standarda, povećana razina kvalitete života žrtava kroz sustavnu potporu Centra za žrtve seksualnog nasilja, povećano prepoznavanje OCD-a kako sudionika u procesu ostvarivanja ljudskih prava te povećane mogućnosti OCD-a za zagovaranje i monitoriranje politika i EU standarda.

 

Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo 4 grupe aktivnosti: (1) Edukacija i unaprjeđenje profesionalnih znanja i vještina relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi se zaštitila prava žrtva seksualnog nasilja, (2) Senzitizacija i aktivno uključenje studenata/ica humanističkih znanosti kroz implementaciju edukacijskog programa za volontere/ke o seksualnom nasilju, (3) Unaprjeđenje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja kroz sistematični rad jedinog postojećeg Centra za žrtve seksualnog nasilja i (4) Zagovaranje aktivnosti organizacija civilnog društva za učinkovitu implementaciju direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda u pravima i zaštiti žrtava kaznenih djela. Peta grupa aktivnosti nosi naziv „Monitoring i evaluacija projekta“, a ona se odnosi na kontrolu kvalitete i učinkovitosti provođenja gore navedenih projektnih aktivnosti.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava (nositeljica projekta), suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

 

O aktivnostima na projektu redovno ćemo izvještavati na našoj web stranici, a za sve dodatne informacije nam se slobodno obratite na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel. 01 6119 174.