Vijesti

Održana međunarodna konferencija „Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi“

Od 16. do 17. travnja, 2015. u Zagrebu je održana konferencija na temu „Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi u organizaciji udruge RODA – Roditelji u akciji. Navedena konferencija je osma po redu mliječna konferencija udruge RODA.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici i predstavnice ukupno 25 zemalja svijeta koji su ukazali na brojne poteškoće s kojima se susreću rodilje.

Na konferenciji se ukazalo na probleme i kršenja ljudskih prava s kojima se susreću žene pri porodu diljem svijeta, poput neinformiranog pristanka, fizičkog i/ili psihičkog nasilja prema ženama tijekom poroda, neopravdane medicinske intervencije, kršenja privatnosti i intimnosti, neprisustvovanje partnera pri porodu iako je završio tečaj, i tako dalje. Također se ukazalo na problem velikog broja carskih rezova te epiziotomije, koji bi se trebali smanjiti.

Na konferenciji je istaknuta potreba za kontinuiranom edukacijom zdravstvenih djelatnika i djelatnica koji/e predstavljaju prvi i najvažniji korak skrbi o majci i djetetu.
Također, majke se ako imaju neka pitanja ili nedoumice mogu javiti na Rodin SOS telefon (01 61 77 520 ili 091 22 77 220) ili putem društvenih mreža.

Ispred Ženske sobe na konferenciji su sudjelovale Maja Mamula, Paula Zore i Antonija Hojt Ilić.