Vijesti

Najava okruglog stola povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Mreža žena s invaliditetom (SOIH) povodom obilježavanja ovogodišnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizira, 22. rujna, okrugli stol, koji će se održati u prostoru Tribina Grada Zagreba. S početkom u 12 sati, okrugli stol će otvoriti Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, predavanjem o Konvenciji Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Potom će uslijediti predavanja Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Anke Slošnjak (Žene s invaliditetom – Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom), koordinatorice Ženske sobe-Centra za seksualna prava, Maje Mamule (Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja) te predsjednice SOIH- Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Gordane Jurčević (Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji).