Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Održan partnerski sastanak u Zagrebu

Dana 9. ožujka 2017. godine u prostoru Ženske sobe je održan redovan sastanak partnerskih organizacija na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Tijekom sastanka su usuglašeni datumi održavanja sljedeća dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, datumi održavanja tematske sjednice u Požegi te drugih projektnih aktivnosti koje predstoje u narednom periodu provedbe projekta.

Također je bilo više govora o godišnjem izvještaju projekta te obavezama svake pojedine organizacije uključene u isti.

Partnerski sastanak je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.