Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Održan dvodnevni trening o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima za partnerske organizacije i radnu grupu za razvoj SNEP 2 – Junior programa

13. i 14. siječnja održan dvodnevni trening o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima za partnerske organizacije i radnu grupu za razvoj SNEP 2 – Junior programa. Tijekom dva dana, sudionicima/ama je predstavljen program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola koji će biti pilotiran u 7 partnerskih škola. Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.