Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Provedba vršnjačkih aktivnosti u sklopu projekta SNEP2 – Junior

Posljednjih dana pristužu nam fotografije, letci, brošure naših vršnjačkih edukatora/ica koji provode aktivnosti u svojim školama. Danas su svoje aktivnosti proveli edukatori i edukatorice OŠ D. Tadijanovića iz Petrinje uz podršku svojih mentorica.

Hvala im što aktivno rade na prevenciji seksualnog nasilja i što o temi seksualnog nasilja informiraju svoje vršnjake/inje!

Provedba vršnjačkih aktivnosti sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Projekt je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH i Grada Zagreba.