Vijesti

abcDA ravnopravnosti spolova – predavanje za Forum žena SDP-a

U utorak 17. veljače 2009. Maja Mamula iz Ženske sobe održala je predavanje o ravnopravnosti spolova za Forum žena SDP-a Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad. Na predavanju je bilo 19 sudionica koje su pokazale vrlo visok stupanj interesa za temu, pogotovo teme vezane uz političku participaciju žena, diskriminaciju i rodne stereotipe.

Predavanje je sastavni dio programa Ženske sobe „abcDA! ravnopravnosti spolova“ čiji je cilj osvještavanje i upoznavanje mladih, žena i javnosti o osnovnim konceptima spolne/rodne ravnopravnosti i mehanizmima za poticanje i podršku ravnopravnosti u društvu.