Vijesti

Analiza „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama“

Ženska udruga “IZVOR” (Tenja) uspješno je analizirala sve relevantne promjene i događanja u periodu od 01.01.2016. do 28.02.2017. godine u okviru projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ te kreirala dokument naziva „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama“.

Analiza zaključuje da su zbog političke nestabilnosti, militarizacije društva i negativnog određenja prema dijelu civilnoga društva koje su obilježile kraj 2015. i cijelu 2016. godinu mnoge organizacije civilnoga društva bile izložene promjenama propisa i značajnom smanjenju sredstava.

Promjene su se ponajprije očitovale kroz ukidanje uspostavljenih procedura i znatno ograničavanje sredstava za rad određenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i neovisnih medija koja su se dodjeljivala iz sredstava od igara na sreću putem Nacionalne zakade za razvoj civilnoga društva. Tako da je 2016. godina bila iznimno teška kako za OCD-e tako i za dio neprofitnih medija i drugih aktera na području kulture. Uslijed mnogih nepovoljnih okolnosti većina OCD-a u Hrvatskoj morala je smanjiti opseg rada i/ili dati otkaze značajnom dijelu stručnog tima, a time i smanjiti opseg svojih usluga i djelovanja. Jednako tako ugrožen je i model sufinanciranja rada Skloništa, savjetovališta i SOS telefona za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i opstanak OCD-a koje ih vode.

Unutar izvještajnog razdoblja praćenja javnih politika vezano za suzbijanje nasilja nad ženama došlo je do određenih zakonodavnih promjena, no iste su rezultat isključivo izvršavanja obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sekundarnih izvora prava Europske unije s nacionalnim zakonodavstvom države članice. Ograničavanje postojeće razine reproduktivnih i seksualnih prava žena dio su kontinuiranog procesa, a posljednjih 25 godina jedan od izraženijih načina kontrole ženske seksualnosti je ograničavanje pristupa legalno induciranom prekidu trudnoće. Negativne promjene u tom smislu koje se reflektiraju globalno imaju analogni epilog i u lokalnom kontekstu. Promjene koje su uslijedile posljednjih dvije godine (intenzivno) ne samo da nisu išle u smjeru unapređenja reproduktivnih i seksualni prava žena, dobrobiti svih žena i zaštite od nasilja generalno u svjetlu implementiranja preporuka UN Odbora za ukidanje diskriminacije žena u pravni poredak Hrvatske, nego je u periodu neposredno nakon parlamentarnih izbora iz prosinca 2015. godine dovedena u pitanje postojeća razina zaštite ljudskih prava žena koja je najizraženija u kontinuiranom i sistemskom progonu i zlostavljanju žena reproduktivne dobi koje nije bilo spriječeno i sankcionirano od strane nadležnih institucija.

Analiza također zaključuje kako nije bilo pozitivnih promjena uslijed donošenja drugih propisa čije odredbe izravno krše temeljna prava žena (Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u dijelu koji regulira prostituciju), dok su promjene Obiteljskog zakona iz 2014., unatoč nastojanju da unaprijede i poboljšaju stvarni i pravni položaj djece, u realnom životu dovela do izjednačavanja počinitelja nasilja i žrtve u situacijama razvoda braka u kojemu postoje malodobna djeca. Na taj način napravljen je korak unatrag u dijelu koji se odnosi na suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali i uopće u odnosu na ostvarivanje prava žena.

Analiza je dio projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).