Vijesti

Apeliranje za početak ratificiranja Istanbulske konvencije

Konvencija Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, fokusira se na prevenciju rodno utemeljenog nasilja, zaštitu žrtava i progon počinitelja.

Ratifikacijom ove Konvencije država čini korak naprijed prema ravnopravnosti žena i muškaraca koja ne može postojati ukoliko je nasilje nad ženama snažno zastupljeno, a institucije dopuštaju da prolazi nekažnjeno. Nove potpisnice Konvencije su Vlade Andore i Danske koje su posljednje zemlje koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju.

Konvenciju je Vijeće Europe prihvatilo u proljeće 2011. godine, a Hrvatska je jedna od njenih potpisnica. Republika Hrvatska, uz ostale zemlje potpisnice, još uvijek nije započela proces ratifikacije jer je potrebno uhvatiti se u koštac s izazovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s odredbama Konvencije. Do sada je manje od 10 zemalja članica ratificiralo ovaj dokument. Među tu nekolicinu spadaju i nama susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina, te Srbija, koji su je ratificirali 7. studenog, odnosno 21. studenog 2013. godine.

Iako su  mnogi/e aktivisti i aktivistice uključeni/e u kampanju Potpisujem!, koja je usmjerena na informiranje građanki i građana o sadržaju Konvencije, mnogo puta do sada apelirali/e da se i Hrvatska napokon pokrene po pitanju njene ratifikacije, potrebno je još utjecanja i apeliranja da Hrvatska započne proces ratifikacije. Udruga Domine iz Splita među posljednjima je koja upućuje novi apel na Vladu RH kojima se priključuje i Ženska soba-Centar za seksualna prava.

Žene su još uvijek izložene svim oblicima nasilja bez obzira na dob, vjeru, naciju ili društveni status, a korijeni nasilja su još uvijek duboko strukturirani u naš društveni sustav. Upravo iz tih te mnogih drugih potrebno je ratificirati navedenu Konvenciju te uskladiti nacionalno zakonodavstvo s njenim odredbama.