Vijesti

Brošura “Pročitaj, prepoznaj, prijavi!”

U sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” izrađena je brošura pod nazivom “Pročitaj, prepoznaj, prijavi!”. Svrha brošure je informirati djecu i mlade te stručno osoblje škola o seksualnom i elektroničkom seksualnom nasilju, kao i o mehanizmima pomoći, podrške i zaštite.

Brošura je dostupna za preuzimanje OVDJE.

Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Opći cilj projekta je suzbijanje seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.