Vijesti

Brošura #REAGIRAJ Elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima

Ženska soba – Centar za seksualna prava izdala je brošuru naziva #REAGIRAJ Elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima.

Brošura #REAGIRAJ prvenstveno je namijenjena djeci i mladima te roditeljima, ali i svim drugim zainteresiranim osobama koje se žele informirati i educirati o problemu elektroničkog nasilja i elektroničkog seksualnog nasilja koje doživljavaju djeca i mladi.

Iako korištenje Interneta i ostalih elektroničkih uređaja ima čitav niz prednosti, uključujući i odgojno-obrazovne, ono sadrži i brojne opasnosti. Omogućujući objavljivanje i dostupnost osobnih informacija velikom broju osoba, Internet je otvorio prostor za vršnjačko nasilje, ali i nasilje koje vrše nepoznate, starije osobe. Virtualno zlostavljanje putem Interneta (engl. cyberbullying), mobitela ili drugih uređaja za postavljanje sadržaja (npr. tekstova i slika) sustavan je oblik elektroničkog nasilja s kojim se svakodnevno susreće sve veći broj djece i mladih. Različiti oblici seksualnog nasilja također se  pojavljuju virtualnim putem što otežava njegovo prepoznavanje, suzbijanje i u konačnici identificiranje nasilnika/ca.

Virtualni svijet nasilnicima omogućava anonimnost, osjećaj sigurnosti i moći, nasilje se brzo širi, a žrtvu se izlaže širokoj publici u kratkom vremenu. Uključivanjem u virtualni svijet djeca i mladi žrtve nasilja uvijek iznova doživljavaju nasilje te se osjećaju bespomoćno jer ne mogu u potpunosti utjecati na nasilni sadržaj.

Kako u Republici Hrvatskoj generalno nedostaje sustavan rad na problematici seksualnog nasilja, on je zanemaren i u virtualnom svijetu. Još uvijek se više pažnje pridaje elektroničkom vršnjačkom nasilju, a ne samom elektroničkom seksualnom nasilju. Kako bi se odgovorilo na ovaj nedostatak brošura #REAGIRAJ sadrži tekstove koji definiraju relevantne pojmove, objašnjavaju elektroničko i elektroničko seksualno nasilje, pružaju osnovne savjete za djecu, mlade i roditelje. Brošura ujedno pruža i pregled nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i zaštitu djeci i mladima.

Brošura je kreirana u okviru projekta „#sherajmoodgovorno“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Srednjom školom Novska, Ekonomskom i turističkom školom Daruvar te Prvom gimnazijom iz Zagreba. Projekt financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.