Vijesti

Compass trening o Obrazovanju za ljudska prava

U periodu od 14. do 18. listopada 2020. godine je članica Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović, voditeljica programa za mlade, sudjelovala na Compass nacionalnom treningu o obrazovanju za ljudska prava u organizaciji Mreže mladih Hrvatska i Carpe diem.

Edukacija je bila namijenjena mladim osobama te osobama koje rade s mladima iz organizacija civilnoga društva s ciljem njihova osnaživanja za provedbu obrazovanja o ljudskim pravima i za mlade, za jačanje zagovaračkih vještina u području zaštite ljudskih prava kroz povezivanje osoba koje rade s mladima sa sličnim interesima na polju obrazovanja za ljudska prava kako bi stvorili/e i proveli/e akcije ili projekte usmjerene na mlade.

Na edukaciji je sudjelovalo 15 osoba, a istu je vodio trenerski tim koji su činile Monika Pažur (Vijeće europe, Branimira Penić (Mreža mladih Hrvatska) i Valentina Gambiroža Staković (Carpe Diem).
Cijeli trening se temeljio na obrazovnim materijalima Vijeća Europe (Compass, Compasito, Gender Matters, All Different All Equal) te na metodama neformalnog obrazovanja.