Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”, Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Direktiva 2012/29/EU implementirana u novi Zakon o kaznenom postupku

Dana 27. srpnja 2017. godine ne na snagu stupi novi Zakon o kaznenom postupku. U okviru novog Zakona je Republika Hrvatska implementirala odredbe Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Implementacijom odredbi Direktive nacionalno zakonodavstvo je proširilo i definiralo veća prava žrtava u kaznenom postupku (članak 43.-51.).

Ženska soba već drugu godinu za redom provodi projekt „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – grad za žrtve seksualnog nasilja“, financijski podržanim od strane Europske Unije i sufinanciranim od Ureda za udruge Vlade RH. Projekt je usmjeren na implementaciju odredbi Direktive, s posebnim naglaskom na osposobljavanje stručnih osoba koje dolaze u kontakt sa žrtvama, odnosno žrtvama seksualnog nasilja.