Vijesti

Dramska predstava „Zašto ja?“

Dramska predstava „Zašto ja?“ već pet godina educira mlade o problematici trgovanja ljudima te o opasnostima na koje mogu naići prilikom traženja zaposlenja. Cilj predstave je upoznati mlade s mehanizmima zaštite te ih aktivno uključiti u prevenciju i suzbijanje problematike. Predstava prikazuje proces trgovanja ljudima, od faze vrbovanja do završne faze, tzv. eksploatacijske faze.

Predstava će i ove godine biti izvedena 18. veljače 2015. godine u kazalištu KNAP. Dramska skupina „Minimalisti“ bit će zaslužni za njenu izvedbu, uz voditeljicu projekta Maju Vukmanić Rajter iz Ženske sobe – Centar za seksualna prava u suradnji s profesoricom Anom Đordić iz XIII. gimnazije te tehničkog realizatora Dalibora Stanića.

Dramska predstava dio je projekta podržanog od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.