Vijesti

Druga u nizu edukacija za stručno osoblje Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača

U organizaciji Ženske sobe te Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača dana 20. travanja 2021. godine je održana online edukacija za stručno osoblje bolnice naziva „Zaštita mentalnog zdravlja osoba nakon preživljene traume seksualnog nasilja“.

Cilj edukacije je podizanje razine svijesti i znanja stručnog osoblja Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kod psihijatrijskih pacijentica i pacijenata, s naglaskom na zaštiti mentalnog zdravlja osoba nakon preživljene traume seksualnog nasilja.

Na edukaciji su sudjelovale liječnice, liječnici, medicinske sestre i tehničari te psihologinje i psiholozi. Kroz sudjelovanje na edukaciji, sudionice i sudionici su imali priliku povećati vlastito znanje o postupanju s pacijentima i pacijenticama koje su preživjele seksualno nasilje u pogledu zaštite njihovog mentalnog zdravlja nakon preživljene traume seksualnog nasilja, unaprijediti znanje i vještine u vođenju kliničkog intervjua i postavljanja dijagnostike seksualnog nasilja te znanje o psihoterapijskim modelima u radu na oporavku od traume seksualnog nasilja. Dio edukacije je bio posvećen i dijagnostici psihijatrijskih poremećaja koji nastaju kao posljedica seksualnog nasilja te iskustvima iz prakse vještačenja osoba koje su preživjele seksualno nasilje.

Edukacijom je facilitirala koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, dok su predavačice i predavači bili mr. sc. Ida Šamanović,  prof. spec. kliničke psihologije – psihoterapeutkinja/seksualna terapeutkinja (KBC Rebro), Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja (Ženska soba) i doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije (Klinika za psihijatriju Vrapče).

Ovim putem se zahvaljujemo Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača na su-organizaciji edukacije, odnosno ravnateljici ustanove prim. dr. Marini Kovač, mr. spec. Jasminki Matić i medicinskoj sestri Jasmini Kovačević na pomoći.