Vijesti

Drugo prošireno izdanje Kreacije! Također i na engleskom!

ImageDrugo prošireno i dopunjeno izdanje Kreacije spola? roda? na većem broju stranica, i sa većim fontovima:-), i dalje propituje kreiranje pojmova spola i roda na društvenom i individualnom nivou, a na područjima zakonodavstva, medicine, biologije, jezika, seksualnosti, obrazovanja, povijesti, politike, aktivizma i ljudskih prava.

Primarnie korisnicei kojima je Kreacija namijenjena su: aktivisticei, studenticei, škole, sveučilišta, javne biblioteke, mreže civilnog društva, relevantne institucije i organizacije za ljudska, ženska te LGBTIQ prava u regiji.

Ovo izdanje Kreacije dostupno je i na engleskom jeziku kao Creation of Sex? Gender?.

Kreiranje je omogućeno uz financijsku potporu Astraea Lesbian Foundation for Justice i COC Netherlands /HIVOS .

Kreacija se može downloadati sa www.zenskasoba.hr a za svoju papirnatu kopiju, obratite se Ženskoj sobi ili Udruženju Q te na emailove jelena.postic@gmail.com, sdurkovic74@yahoo.com i hodzic@policy.hu.

Uživajte u Kreaciji!