Vijesti

Dva predavanja za studente i studentice o seksualnom nasilju

U suradnji s partnerskom organizacijom Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska soba održala je dva predavanja za student/ice  o seksualnom nasilju.

U organizaciji Ženske sobe, u sklopu projekta „Samo DA znači DA“, održana su dva predavanja za studente na temu seksualnog nasilja. Dana 10. svibnja 2021. godine održano je predavanje za studente/ice „Seksualno i elektroničko seksualno nasilje“ putem Zooma. Potom je, dana 18.svibnja, održano javno predavanje naziva „Seksualno i elektroničko seksualno nasilje – prepoznavanje i mehanizmi zaštite“.

Teme predavanja su obuhvaćale seksualno nasilje, elektroničko seksualno nasilje i važnost uključivanja mladih u rad organizacija civilnoga društva. Poseban naglasak je bio stavljen na prepoznavanje različitih oblika seksualnog nasilja, kao i na mehanizme zaštite i podrške.

Javna predavanja su organizirana u okviru projekta „Samo DA znači DA“, kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za građanske inicijative Poreč, Srednjom školom Mate Balota Poreč i Turističko – ugostiteljskom školom Antona Štifanića Poreč uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.