Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Dvodnevna edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva

Dana 28. i 29.09.2017. godine održan je dvodnevni trening o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva, namijenjen studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Trening je bio kombinacija radionica i predavanja, a tokom treninga 12 volonterki je educirano o nasilju nad ženama s naglaskom na seksualno nasilje i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Trening su vodile Anamaria Drožđan – Kranjčec (diplomirana pravnica), Kristina Mihaljević (socijalna pedagoginja) i Senka Sekulić Rebić (psihologinja), koje su trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja.

 

Po završetku treninga svaka od volonterki će volontirati u organizacijama koje djeluju na srodnom području.

Trening je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.