Vijesti

Dvodnevna radionica „Prepoznavanje, stručna prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom“

Udruga SVIMA i Ženska soba – Centar za seksualna prava organiziraju dvodnevnu radionicu pod nazivom „Prepoznavanje, stručna prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom“ koja će se održati u ponedjeljak 12. ožujka 2018. i utorak 13. ožujka 2018. godine s početkom u 17:00 h u Dječjem vrtiću „Vis“ (Viškog boja 11, Vis).

Radionica će obuhvatiti raznolike teme i konkretne studije slučaja vezane uz prepoznavanje, stručnu prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom, uključujući:

  • suzbijanje seksualnog nasilja u neposrednom socijalnom okruženju djeteta
  • seksualno uznemiravanje i zlostavljanje djece na društvenim mrežama
  • vršnjačko seksualno nasilje i uznemiravanje/adolescentsko nasilje u vezi starijih osnovnoškolaca
  • adekvatne oblike prevencije seksualnog nasilja na predškolskoj razini.

Ova radionica provodi se u okviru projekta „Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.