Vijesti

Edukacija o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije održao je 5. veljače 2014. edukaciju o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce u Općoj bolnici Zabok.

Edukacija je bila namijenjena zdravstvenim djelatnicima/ama Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji/e dolaze u direktan kontakt s pacijentima i pacijenticama koji su nerijetko i žrtve obiteljskog nasilja. Cilj edukacije bilo je upoznavanje zdravstvenih djelatnika/ca sa pojavnim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite te zakonodavnim okvirom postupanja.

Na edukaciji je izlaganje održala dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava iz Zagreba i Branka Žigante-Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Nakon teorijskog dijela predavanja, održana je diskusija o problemima iz prakse. Psihologinja Maja Mamula istaknula je problem tamnih brojki te razloge neprijavljivanja nasilja, kao i brojne mitove i predrasude o nasilju koje još uvijek postoje u našem društvu. Uz brojne posljedica nasilja, istaknula je potrebu za pomoći i podrškom žrtvama nasilja te jačanjem međusektorske suradnje. Sutkinja Banka Žigante-Živković prisutne je upoznala sa pravnom regulativom i istaknula da je dužnost svakog građana i građanke prijaviti nasilje, ali i obveza zdravstvenih djelatnika/ca da postupaju sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.