Vijesti

Edukacija u okviru Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja „Javni i medijski nastup“

Članice Ženske soba – Centar za seksualna prava dr.sc. Maja Mamula, Josipa Tukara Komljenović, Senka Sekulić Rebić i Kristina Mihaljević su od dana 29. lipnja do dana 02. srpnja sudjelovale na edukaciji „Javni i medijski nastup“ u okviru rada Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja. Edukaciju su vodile Mirela Španjol Marković, poslovna konzultantica i Ana Šimunović, komunikacijska savjetnica, Ciceron komunikacije d.o.o. .

Uz Žensku sobu na edukaciju su sudjelovale i predstavnice ostalih članica Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (Slovenija), SOS Telefon – Telefon za žene i djecu žrtve nasilja (Crna Gora) te Incest Trauma Centar (Srbija), dok je A.L.E.G. (Association for Gender Equality and Liberty, Rumunjska) prava organizacija – članica, a sve u organizaciji Incest Trauma Centra – Beograd. Cilj Regionalne mreže je unaprjeđenje i izgradnja kapaciteta svake od organizacija, dijeljenje iskustva i znanja u regiji te zajedničko zagovaranje za poboljšanje prava i usluga za žrtve seksualnog nasilja kako u vlastitoj zemlji, tako i u regiji.

Na četverodnevnoj edukaciji, sudionice su kroz interaktivnu edukaciju imale prilike steći različita znanja iz područja  javnog prezentiranja i davanja medijskih izjava što je utjecalo na poboljšanje komunikacijskih vještina svih sudionica. Prisustvovanje na ovoj edukaciji svakako će utjecati na poboljšanje kvalitete rada organizacija. Po završetku edukacije, svim sudionicama dodijeljene su potvrde o uspješnom završetku iste.