Vijesti

Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je dvodnevni trening naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul 1: Uvod – Nasilje u obitelji”. Trening je održan 24. i 25. listopada, 2014. godine u Mariji Bistrici.

Trenerice održanog treninga su bile: Maja Mamula, Ženske sobe – Centra za seksualna prava; Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske; Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu; Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa, Uprava za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, Središnji ured – Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima; Ana Ergović Kuzmanović, Županijski sud u Zagrebu, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima.

Tijekom dvodnevnog trajanja treninga obrađena je tema nasilja u obitelji pri čemu su definirani oblici, rasprostranjenost, mitovi i posljedice nasilja u obitelji. Nadalje su prezentirani pozitivni pomaci i predstojeći koraci na području nasilja u obitelji te relevantni mehanizmi, zakoni i protokoli relevantni za nasilje u obitelji, kako međunarodni tako i nacionalni. Sudionici i sudionice treninga su kroz daljnja predavanja, ali i popratne vježbe i aktivnosti, obradili temu oblika i indikatora nasilja, odnosno psihološkog, fizičkog, seksualnog, ekonomskog te ostalih, manje prepoznatih oblika nasilja. U konačnici su prezentirani sustavi podrške i pomoći žrtvama nasilja, kao što su primjerice Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima te Odjeli za naknade u kaznenim postupcima.

Na treningu su sudjelovali razni stručnjaci i stručnjakinje koje direktno rade ili se kroz svoj rad susreću sa žrtvama nasilja iz obitelji: predstavnice organizacija civilnog društva, policijski službenici i službenice, medicinsko stručno osoblje (liječnici/e, patronažne i medicinske sestre, medicinski tehničari/ke), predstavnica Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, sutkinje s raznih sudova u Zagrebu (Općinski građanski sud u Zagrebu, Prekršajni sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Prekršajni sud u Sesvetama), djelatnice centara za socijalnu skrb s područja Grada Zagreba, stručno osoblje odgojno-obrazovnih ustanova s područja Grada Zagreba te predstavnice Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Održani trening je prvi u nizu od četiri modula edukacije, koji je svojom kvalitetom i satnicom učinio prvi važan korak u izobrazbi stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji, kao i u jačanju međusektorske suradnje te prvenstveno u unaprjeđenju položaja žrtava nasilja u obitelji te zaštite njihovih prava.

Održani trening je sastavni dio projekta “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji”, kojeg Ženska soba provodi u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.