Vijesti

Edukacija volonterki SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-Zagorske županije

Na poziv SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-Zagorske županije, koordinatorica Ženske sobe, Maja Mamula je održala predavanje za buduće volontere i volonterke SOS linije.

Predavanje na temu “Nasilje u obitelji” održano je u Zaboku, dana 12. svibnja 2017. godine.

Uz SOS telefon djeluje i savjetovalište za žene žrtve nasilja u Zaboku, a pokrenut je od strane organizacije civilnog društva CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.