Vijesti

Edukacija za učitelje/ice u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!”

25. i 26. siječnja 2022. održale smo dvodnevnu edukaciju za učiteljice i učitelje partnerskih škola, OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle, u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” na temu prevencije seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja.
Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
Cilj projekta „Znaj bolje, čini više!“ je suzbijanje seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u školama Grada Zagreba, ali i kod šire javnosti.