Vijesti

“Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!”

U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u Sisku je od 10. veljače do 12. veljače 2014. godine održan trening partnerskih organizacija na projektu. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “Hera” Križevci, Centar za žene Adela Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te SOS – telefon grad Rijeka.

Organizacije civilnog društva su na treningu predstavljale svoj dosadašnji rad te isticale uspjehe jednako kao i probleme s kojima su se do sada susretale. Osim upoznavanja organizacija, cilj treninga bio je i prijenos specifičnih znanja i vještina koje svaka od organizacija posjeduje. Sam projekt je usmjeren na umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja te javno zagovaranje i edukaciju šire javnosti o problematici rodno uvjetovanog nasilja. Rezultat održanog treninga je identificiranje problema organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja, predstavljanje osnovnih elemenata projekta te razrada projektnih aktivnosti svake od partnerskih organizacija.

Sisak_Trening_02mj01