Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”, Vijesti

Europska unija potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Dana 13. lipnja 2017. Europska unija službeno je postala potpisnica Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Ambasador Joseph Filletti, stalni predstavnik Malte u Vijeću Europe, u ime Predsjedništva Vijeća EU, i Věra Jourová, povjerenica EU za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, u prisustvu Thorbjørna Jaglanda, glavnog tajnika Vijeća Europe, potpisali su Istanbulsku konvenciju u ime Europske unije.

Potpisivanje Istanbulske konvencije šalje jasnu političku poruku svim državama koje do sada nisu potpisale i/ili ratificirale Konvenciju da je Europska unija prepoznala njezinu važnost u uspostavljanju normi u području zaštite od nasilja. Europska unija ima isključivu nadležnost da preuzme obaveze utvrđene u Konvenciji u vlastitim institucijama i javnoj upravi.

Do sada su 23 države ratificirale Konvenciju, uključujući 14 država članica EU (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska). Preostalih 14 članica EU (uključujući Hrvatsku) je potpisalo, ali ne i ratificiralo Konvenciju.

Hrvatska je osnovala radnu skupinu za ratifikaciju Istanbulske konvencije te je ministrica demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Nada Murganić najavila da je zakon o potvrđivanju Konvencije biti upućen u proceduru krajem 2017. godine.