Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”, Vijesti

Europski parlament podržao ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Europski parlament podržao je jučer, 12. rujna 2017. godine ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Za rezoluciju koja zagovara ratifikaciju glasalo je 489 parlamentaraca, 114 protiv uz 69 suzdržanih.

Tekst Izvješća može se pronaći na linku: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0266&language=EN

Podrška Europskog parlamenta ratifikaciji Istanbulske konvencije ne znači da je ona automatski ratificirana, već to znači političku podršku većine europarlamentaraca/ki da se što prije pristupi njezinom usvajanju. Za sada, Konvenciju podržavaju Komisija i Parlament, dok još uvijek postoji otpor unutar Vijeća Europske Unije.

Ženska soba – Centar za seksualna prava snažno podržava ratifikaciju Konvencije te se nada da će ju vrlo uskoro i Republika Hrvatska sama ratificirati.