Vijesti

Follow up edukacija “Sigurni od nasilja!”

U prostoru Ženske sobe – Centra za seksualna prava održana je dvodnevna follow up edukacija u okviru projekta “Sigurni od nasilja!”. Edukacija se odvijala 13. i 14. listopada na kojoj su sudjelovale članice partnerskih organizacija, odnosno Ženske sobe, Ekonomske i turističke škole Daruvar, Dječjeg sela SOS – Dječjeg doma Ladimirevci te suradnica iz organizacije civilnog društva Centra za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”.

Na edukaciji su predstavljena postignuća ostvarena tijekom trajanja provedbe projekta te su sudionice edukacije imale priliku podijeliti dojmove vezane uz zajedničko sudjelovanje na projektu. Edukacija je dalje bila usmjerena na planiranje nastavka rada na prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, razvijanju radionica s ciljem prevencije seksualnog nasilja te izazovima i prednostima direktnog rada sa djecom i mladima.

Po završetku edukacije, sudionice su usmeno i pismeno evaluirale cjelokupan projekt te provedenu aktivnost.

Follow up edukacija je dio projekta „Sigurni od nasilja“ koji financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Projekt vodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnersku s Dječjim domom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom Daruvar. Suradnici na projektu su Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“.

img_1898