Vijesti

Gostovanje na tribini „Ako me voliš, napravit ćeš to“

Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije, članica Ženske sobe sudjelovala je na čajanki/tribini naziva „Ako me voliš, napravit ćeš to“ u subotu, 13. rujna, 2014. Tribina tematike nasilja u adolescentskim vezama bila je namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola, a održana je u sklopu inicijative „Gdje je ovdje ljubav?“, u organizaciji volonterki. Inicijativa je nastala u sklopu projekta „Mlade žene mijenjaju svijet“ u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba.

Antonija Hojt Ilić je nakon predstavljanja rada Ženske sobe – Centra za seksualna prava, govorila o problematici seksualnog nasilja s posebnim naglaskom na seksualno nasilje u partnerskim vezama i seksualno uznemiravanje u adolescentskim vezama.

Ostale gošće predavačice su bile dr. sc. Lucija Vejmelka sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Anamarija Skušić, dipl. soc. radnica.

Ciljevi Inicijative „Gdje je ovdje ljubav?“ su informirati, educirati i osvijestiti mlade (prvenstveno srednjoškolce i srednjoškolke) o nasilju u vezama s naglaskom na emocionalno, verbalno i psihičko zlostavljanje.

Picture03

Picture05