Vijesti

Hollaback! Hrvatska i Ženska soba dobitnici nagrade Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti

Volonterski projekt “Sigurni kvartovi na primjeru zagrebačke gradske četvrti Maksimir“ pokrenut od strane inicijative Hollaback! Hrvatska u kojem je bila uključena i Ženska soba – Centar za seksualna prava dobio je nagradu Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti u kategoriji Partnerstvo u ostvarivanju sigurnosti – inicijativa godine.

Projekt je bio usmjeren na analizu sigurnosti na javnim mjestima, s naglaskom na rodni aspekt tj. rodno uvjetovano uznemiravanje na javnim mjestima, a uključivao je fokus grupe s mladima, ankete s konobaricama te obilazak četvrti Maksimir mladima uz vođenje evidencije o faktorima koje mogu ugroziti osjećaj sigurnosti.

Ovo istraživanje predstavlja u Hrvatskoj prvi pokušaj analize sigurnosti na javnim mjestima koje uzima u obzir rodni kontekst (kroz naglasak na rodno ulično uznemiravanje i naglasak na subjektivan osjećaj sigurnosti žena na javnim mjestima) u gradu Zagrebu.
U istraživačke aktivnosti uz Hollaback! i Žensku sobu su bili uključeni mladi iz Učeničkog dom Maksimir i Učeničkog doma Dora Pejačević u Zagrebu.

Dodjela nagrada održana je u okviru konferencije „Hrvatski dani sigurnosti 2016.“ koja se odvijala u Opatiji, a nagradu je u ime inicijative Hollaback! i Ženske sobe preuzela naša članica Jelena Čaušević 14. listopada 2016.

Koristimo priliku još jednom se zahvaliti inicijativi Hollaback! na uključenju o provedeni projekt, svim našim volonterkama te učeničkim domovima Maksimir i Dora Pejačević na suradnji.

jelena-nagrada-opatija