Održana dvodnevna edukacija za volontere/ke u sklopu projekta SNEP Online Tool

Dana 18. i 19.10.2020. održale smo dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke tijekom koje su sudinici/e imali priliku naučiti više o temi seksualnog nasilja, SNEP programu te podijeliti svoje ideje za razvoj SNEP online platforme. Sudionici/e na edukaciji bile su studentice raznih pomagačkih studija Sveučilišta u Zagrebu te učenice i učenici trećih razreda pet zagrebačkih sredjih škola.

Edukacija je provedena u sklopu europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

POZIV NA SUDJELOVANJE NA DVODNEVNOJ EDUKACIJI ZA VOLONTERE/KE U OKVIRU PROJEKTA „SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM ONLINE (SNEP ONLINE TOOL)“

Ženska soba trenutno provodi projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online Tool)“, financiran od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Projekt se provodi u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad djecom i mladima, a jedna od aktivnosti jest razvoj online edukativne platforme.

Kako bismo razvile platformu koja će biti zanimljiva i edukativna mladima, organiziramo dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke namijenjenu učenicama i učenicima trećih razreda srednjih škola te studentima i studenticama s područja Grada Zagreba . U sklopu edukacije imat ćete priliku naučiti više o temi seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, kao i steći znanja i vještine za rad na prevenciji seksualnog nasilja. Na kraju edukacije bit će formirana radna skupina volonterki i volontera koji će s timom Ženske sobe nastaviti raditi na prilagodbi programa i razvoju online edukativne platforme u narednim mjesecima u sklopu volonterskog angažmana.

Edukaciju će voditi članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., Andrea Domitrović Šmida, mag. psych. i Svea Kučinić, mag. rehab. educ., koje imaju višegodišnje iskustvo rada na području prevencije seksualnog nasilja.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno te će u sklopu edukacije biti osigurana osvježenja i ručak.

Edukacija će se održati 18. i 19. listopada 2022. u Zagrebu (točnu lokaciju ćemo javiti naknadno).

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

 1. Obvezno je prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja edukacije.
 2. Po završetku edukacije odraditi 30 volonterskih sati po osobi do 1. lipnja 2023. kroz rad na prilagodbi, razvoju i testiranju online platforme u suradnji s članicama Ženske sobe.

Sudionici/ce će na samoj edukaciji potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama svi sudionici/e će primiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i projektnim aktivnostima. Odrađeni volonterski sati također mogu biti uneseni u volontersku knjižicu.

Putem ove edukacije učenici/e će imati priliku:

 • unaprijediti svoja znanja o problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima
 • detaljno se upoznati sa programom prevencije seksualnog nasilja SNEP
 • pružiti svoj uvid i mišljenje o najadekvatnijem pristupu približavanja teme prevencije seksualnog nasilja djeci i mladima
 • aktivno doprinijeti prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima

Prijava za sudjelovanje moguća je putem poveznice: https://forms.gle/zDZibX6qvS4w6HBg7

Krajnji rok za prijavu je 10. listopada 2022. Broj mjesta na edukaciji je ograničen.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja putem e-maila (zenska.soba@zenskasoba.hr) i telefona (01/6119-174). Bilo bi nam iznimno drago kada biste se odazvali našem pozivu i zajedno s nama doprinijeli razvoju edukativne online platforme za prevenciju seksualnog nasilja!

Održane fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola u sklopu projekta SNEP Online Tool

Dana 15.06.2022. održale smo dvije fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola. U provedbi fokus grupa sudjelovali su učenici i učenici iz šest srednjih škola diljem Hrvatske, odnosno iz Upravne škole Zagreb, I. gimnazije u Zagrebu, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Srednje škole “Ivan Švear” Ivanić Grad, Medicinske škole Osijek, te Ekonomske i turističke škole Daruvar.

Fokus grupe provedene su u sklopu europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Započela provedba EU projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online“

Dana 1. ožujka 2022. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Specifični ciljevi su:

 1. Razviti SNEP Online platfomu s ciljem prevencije seksualnog nasilja nad djecom, posebice za vrijeme pandemije COVID-19;
 2. Aktivno uključiti djecu i mlade u prevenciju seksualnog nasilja;
 3. Povećati dostupnost usluga u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja za mlade i roditelje;
 4. Povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje;
 5. Senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i promovirati SNEP Online tool.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Održan prvi redovni sastanak projektnog tima u sklopu projekta SNEP Online Tool

Prvi redovni partnerski sastanak održan je dana 25. 3. 2022. u prostorijama Otvorene medijske grupacije u Zagrebu, od 12.00 do 16.00 sati.

Na sastanku su definirani zadaci svakog partnera za iduće četvreomjesečno razdoblje, odrađena je priprema sastanka upravljačkog tijela projekta te je dogovoren način izvještavanja partnerske organizacije, kao i zajedničko prikupljanje sredstava za sufinanciranje.