Javni rad

Javni rad

Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja

osnovana je 1998. na inicijativu feminističkih aktivistkinja za ženska ljudska prava. Osnovna ideja stvaranja ove neformalne mreže bila je organiziranje redovnih godišnjih sastanaka kako bi ostvarile 3 osnovna cilja:
 • dodatna stručna edukacija svih članica mreže o problematici seksualnog nasilja;
 • stvaranja i jačanja međusobne povezanosti institucija i nevladinih organizacija u
 • svrhu objedinjavanja nastojanja u razvoju prevencije i suzbijanju seksualnog nasilja;
 • razvoj efikasnijeg tretmana i podrške ženama koje su preživjele seksualno nasilje.

Mreža obuhvaća više od 30 članica, predstavnica svih relevantnih institucija i nevladinih organizacija za ovo područje, a namijenjena je prije svega stručnjakinjama koje aktivno rade u okviru ove problematike i koje su osobno zainteresirane da kroz razmjenu znanja i iskustava sa drugim stručnjakinjama različitih profila rade na dodatnom usavršavanju. U Mreži su predstavnice slijedećih institucija i organizacija: policija, bolnice, Državno odvjetništvo (općinsko i županijsko), sudovi (općinski i županijski), centri za socijalnu skrb, ženske nevladine organizacije specijalizirane za područje rodno uvjetovanog nasilja s naglaskom na seksualno nasilje.

Javni rad

Rezultati dosadašnjih sastanaka-seminara su stvaranje dobre povezanosti između predstavnica različitih institucija i organizacija, razmjena informacija, razvoj Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u školama, razvoj dokumenta Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjene zakonodavstva, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa, razvoj nacrta Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, kao i rad na rješavanju konkretnih slučajeva iz svakodnevne prakse.

Do sada su rad Mreže suradnje aktivno podržali Admire-Nizozemska, Kvinna till Kvinna–Švedska, Britansko veleposlanstvo u Zagrebu, World Day of Prayer-Njemačka, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Javni rad

 • Prvi sastanak održan je 2000. godine u Opatiji s ciljem upoznavanja članica, stvaranja osnovnih pravila rada Mreže, razmjene dosadašnjih znanja i iskustava, te povezanosti u budućem radu (Admire).
 • Drugi sastanak održan je 2001. u Lovranu, s naglaskom na izvještajima rada pojedinih institucija, razmjeni iskustava, te razvoju grupne kohezije među sudionicama (Admire).
 • Treći sastanak održan je 2002. u Tuheljskim toplicama, a cilj mu je bio upoznavanje sa sudskom praksom i zakonskim sustavom u zemlji, regiji, te nekim evropskim zemljama. Imale smo i gošće iz Slovenije, Srbije i Nizozemske (Admire).
 • Četvrti sastanak održan je 2003. godine u Stubičkim toplicama, a cilj rada bio je razvoj i izrada Protokola o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja u školama (Kvinna till Kvinna i Britansko veleposlanstvo u Zagrebu).
 • Peti sastanak održan je 2006. godine u Stubičkim toplicama, a cilj sastanka bio je  razmatranje potreba za promjenama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku  vezano uz neke od slučajeva koji su bili medijski eksponirani u to vrijeme, kako sastavni dio dokumenta Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjene zakonodavstva, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa (World Day of Prayer).
 • Šesti i sedmi sastanak održan je u 2007. godini u Jezerčici, a oba sastanka su u potpunosti bila posvećena razvoju nacrta Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH).
 • Osmi sastanak održan je 2009. godine u Termama Jezerčica te je na njemu nastavljen rad vezan uz Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
 • Deveti sastanak 2011. godine u Termama Jezerčica na kojemu je predstavljen  izvještaj Ženske sobe „Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000. – 2010.“, te se raspravljalo o prijedlozima promjena Kaznenog zakona vezanih uz seksualno nasilje, promjenama Zakona o kaznenom postupku te o slučajevima iz prakse.
 • Deseti sastanak održan je 2012. godine u Termama Jezerčica. Cilj je bio progovoriti o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja.
 • Jedanaesti sastanak održan je u Hotelu Terme Tuhelj 2013. godine. Tema sastanka bila je „Psihijatrijskog i psihologijskog vještačenja žrtava seksualnog nasilja“. Cilj je bio otvoriti ovu temu s obzirom da se uz ova vještačenja veže čitav niz problema, te razviti preporuke koje bi se vezale uz Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
 • Dvanaesti sastanak održan je u Hotelu International 2014. godine. Teme dvodnevnog sastanka bile su umjerene na promjene zakonodavnog okvira Republike Hrvatske po pitanju nasilja nad ženama u skladu s “Direktivom 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina”, “Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u  obitelji Vijeća Europe” (poznatiju kao Istanbulska konvencija) te implementaciju “Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.