Oblici seksualnog nasilja

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.

(WHO, 2002.).

Seksualno nasilje uočljivo je u širokom kontinuumu, od seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, preko silovanja, do trgovanja ženama u svrhe prisilne prostitucije i/ili pornografije. Seksualno nasilje je osim navedenih oblika i ritualna praksa, kazna za rodnu transgresiju, silovanje u ratu i genitalno sakaćenje žena.

Seksualno uznemiravanje / napastovanje je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, koji se najlakše tolerira i za koji većina zakonodavstava nema mehanizam sankcioniranja. Obuhvaća neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama. Ključni element je moć, odnosno provodi ga osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi (npr. šef nad podređenom/im, profesor ili asistent nad studentom/icom).

Seksualno uznemiravanje se nerijetko tretira kao trivijalan problem koji se s lakoćom može izbjeći i zaustaviti, što najčešće nije točno. Vrlo često se radi o repetitivnim ponašanjima koja se javljaju kroz dulje vremensko razdoblje i za koje žrtva ne može naći sustavno rješenje.

Primjer:

„…mislim da neću dalje moći ovako. Na svakom sastanku upravnog odbora, na svakom domjenku… sve se ponavlja, i tako već osam mjeseci! U zadnje vrijeme me počeo zvati i na kućni broj… Razmišljam o tome da se preselim. Ali nemam kud. Samohrana sam majka i taj posao mi je život i egzistencija za nas dvije…“ (Ženska soba)

Postoje različiti oblici seksualnog uznemiravanja, a najčešći su sljedeći:

ponašanje

primjeri

(Ženska soba)

neželjene seksualne primjedbe i

verbalni prijedlozi

„Mora da vas je muž noćas usrećio kad tako blistate. Kako bi bilo da vas i ja probam tako usrećiti!“

razni neželjeni pozivi

„Poslije večere s poslovnim partnerima, mogli bi svratiti k meni na piće ili otići van sami da se malo zabavimo!“

fizički dodiri

„Svaki put kad dođe po dokumente, stavi mi ruku na rame, zagrli me, ili mi dodiruje leđa i grudi.“

govor tijela

(buljenje, stajanje suviše blizu, davanje raznih znakova)

„Kad prolazim hodnikom, uvijek me zaustavi, nešto pita i tako mi se unese u lice… Najčešće mi priđe tako da me zgura uz zid, tako da se ne mogu izmaknuti.“

emocionalno proganjanje

„Ostavlja mi poruke, priča kako je nesretan u braku i kako mu samo ja mogu pomoći da se malo razonodi!“

neprikladna pažnja

„Tko ne bi htio pomoći tako prekrasnoj studentici da lakše prođe ispit!“

seksualno podmićivanje

„Kad ga nešto pitam ili zamolim, odmah traži uslugu. Pitala sam ga za slobodnu subotu. Rekao je da mogu otići, ako ću ići s njim tu večer van.“

Osim navedenih oblika, česte su i seksističke, uvredljive i diskriminirajuće primjedbe i šale, širenje seksualnih glasina o osobi i slično.

Seksualno zlostavljanje / prisilne spolne radnje je vrlo široka kategorija koja uključuje oblike seksualnog nasilja koji su teži od seksualnog uznemiravanja, a još ne ulaze u kategoriju silovanja prema zakonskoj legislativi. Obuhvaća neželjena spolna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, a koja uključuju fizički dodir s nasilnikom. Seksualno zlostavljanje najčešće se javlja u sljedećim oblicima:

ponašanje

primjer

 (Ženska soba)

neželjeni / prisilni dodiri tijela

„Čvrsto mi je primio obje ruke, gurnuo me uza zid i pritisnuo se uz mene. Unio mi se u lice, govoreći mi: Sad se nećeš tako lako izvući! “

dodirivanje intimnih dijelova tijela

„Prišao mi je iza leđa i primio me s obje ruke za grudi, pripijajući se uz moju stražnjicu dašćući!“

seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom

„Ako ne budeš spavala sa mnom, idem kod žena koje više zanimam!“„Ajde, samo jednom, kako možeš biti takva?!“

prisiljavanje na masturbaciju

(na gledanje masturbacije, na masturbaciju nasilnika ili na masturbaciju sebe dok nasilnik gleda)

„Imala sam 12 godina… Ne znam ni sama kako sam to uspjela napraviti… Stalno sam držala okrenutu glavu i zatvorene oči… Samo sam čula njegovo stenjanje. Ne želim se toga ni sjetiti…“

 

Silovanje je najteži oblik seksualnog nasilja koji ostavlja dugotrajne posljedice. Ubraja se među izuzetno teška i traumatska iskustva s teškim posljedicama za žrtve. Odnosi se na vaginalnu, analnu ili oralnu penetraciju penisom i/ili objektima.

S obzirom na počinitelja silovanje dijelimo na silovanje kao sastavni dio obiteljskog nasilja (silovanje u braku); silovanje u vezama / „na spoju“ (date rape); silovanje od nepoznate osobe; grupno silovanjesilovanje u oružanim sukobima i ratu.

Silovanje u vezi / na spoju (date rape) je oblik seksualnog nasilja u kojoj su žrtva i počinitelj u nekom obliku osobne veze, ili su bili. Varira od silovanja na prvom izlasku do silovanja u već uspostavljenom i razvijenom odnosu. Žrtve takvog oblika nasilja rijetko doživljavaju fizičko nasilje i povrede, ali je psihičko nasilje i ucjena neizostavan dio.

Rasprostranjenost ovog oblika seksualnog nasilja najteže je utvrditi. Budući da se radi o poznatom počinitelju s kojim je žena u nekom obliku intimne i romantične veze, prijave su iznimno rijetke.

Smatra se da je upravo postojanje mitova o silovanju i seksualnosti ono što utječe na odluke djevojaka i žena da (ne)prijave ovaj oblik nasilja, s obzirom da je iskustvo osobe u neskladu s uvriježenim mitom o silovanju.

Kao i u većini drugih oblika i slučajeva seksualnog nasilja, pitanje pristanka žrtve središnje je pitanje. Međutim, pri tome se često zanemaruje društveni otpor prema prihvaćanju mogućnosti da žena u vezi, koja uključuje i seksualne odnose, može odbiti seks s partnerom. Osim toga, „pristanak na seks“ koji je postignut primjenom fizičkog nasilja gotovo će uvijek biti protumačen kao „silovanje“, dok je iznuđivanje pristanka verbalnom i psihičkom prisilom još uvijek za većinu vrlo neprihvatljiva ideja te se ne doživljava kao silovanje.

Silovanje na spoju / u vezi tijesno se vezuje i uz korištenje različitih droga (npr. Rohypnol, GHB) koje utječu na gubitak svijesti, pamćenja, sposobnosti pružanja otpora, a to dodatno smanjuje broj prijava. Osim droga, o kojima se sve više priča u proteklih 10-tak godina, vrlo je česta upotreba alkohola, koji ima slična svojstva kao i različite droge, a ima i socijalnu konotaciju koja opravdava počinitelja i stavlja veću odgovornost na žrtvu. Istraživanje iz Australije pokazuje da je upravo alkohol jedan od najvažnijih razloga za prijavu nasilja, traženje pomoći i samookrivljavanje žrtve.

Usprkos uvriježenom vjerovanju da silovanje na spoju / u vezi nije ozbiljno i teško djelo, većina stručnjaka/inja, kao i istraživača/ica se slaže kako i ovaj oblik seksualnog nasilja može biti jednako traumatizirajući kao i svaki drugi oblik, a možda i jači s obzirom da uvijek uključuje osjećaj izdaje i potpuni gubitak povjerenja u blisku osobu.

Grupno silovanje se događa kada grupa muškaraca sudjeluje u silovanju. Obično ga prate teže psihičke i fizičke posljedice za žrtvu, psihološka trauma je veća, potencirana zbog ‘promatrača’ toga čina (često i članova obitelji žrtve koji su prisiljeni gledati), vremenski je dugotrajnije, fizičke ozljede su neizbježne i uvijek ozbiljne, povećan je rizik zaraze spolno prenosivim bolestima. Zbog svih se tih razloga grupno silovanje u nekim državama oštrije kažnjava nego silovanje izvršeno od jedne osobe.

Grupno silovanje uključuje dva ili više napadača, gdje je često jedan od njih ‘vođa’ i inicijator. Zajedničkim ponižavanjem i zlostavljanjem žrtve jačaju se veze u njihovoj grupi i dokazuje se vlastita muževnost. Karakteristično je da se i kod počinitelja i žrtava grupnog silovanja uglavnom radi o vrlo mladim osobama.

Veliki dio grupnih silovanja spada u grupu zločina iz mržnje, tj. zločina počinjenih na osnovi mržnje ili predrasude, a na osnovi spola, religije, nacionalnosti, rase, seksualne orijentacije, itd.

Brojni stručnjaci i stručnjakinje nastoje utvrditi motive počinitelja i klasificirati silovanje, a jedan od najprihvaćenijih motivacijskih modela sugerira četiri glavna oblika:

  • Silovanje zbog seksualne ugode / nagrade. Budući da je cilj seksualna ugoda, počinitelj ne primjenjuje veću silu no što je potrebna za postizanje vlastitog cilja. Ovo je silovanje karakteristično u odnosu na druge vrste silovanja po tome što je u većoj mjeri impulzivno, nego li planirano.
  • Silovanje iz bijesa je divljački, fizički napad pokrenut osjećajima mržnje; počinitelj je obično potpuni stranac. Silovana osoba obično ima teške tjelesne ozljede i doživjela je ekstremne oblike ponižavanja.
  • Silovanje zbog moći je motivirano primarno željom za dokazivanjem moći nad nekim.
  • Sadističko silovanje je pomno planirano, ritualno, s vezivanjem i mučenjem.

Trgovanje ženama u svrhu seksualne eksploatacije

Trgovanje ljudima je jedan od najunosnijih poslova organiziranog kriminala uz trgovanja drogom i oružjem. Međutim za razliku od oružja i droge, ljudsko biće se može iskoristiti na razne načine.

Dopunski protokol konvencije Ujedinjenih naroda protiv organiziranog međunarodnog kriminala o sprječavanju, zaustavljanju i kažnjavanju trgovanja ljudima, osobito ženama i djecom, definira trgovanje ljudima kao:

vrbovanje, prevoženje, prijelaz preko granice, davanje prenoćišta ili prihvat ljudi, pod prijetnjom, prisilom, ili nekim drugim oblikom sile, otmicom, prijevarom, lukavstvom, zloupotrebom moći ili iskorištavanje slabijih osoba, davanje ili primanje novca ili neke druge dobrobiti da bi se došlo do pristanka osobe koja kontrolira neku drugu osobu, zbog iskorištavanja.

Iskorištavanje uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima. Prema svjetskim statistikama najveći broj žrtava trgovanja ljudima su žene i djeca koja su najčešće iskorištavani u seksualne svrhe.
Trgovanje ljudima nije novi fenomen, ali početkom 90ih godina XX stoljeća uzeo je većeg zamaha. U početku se trgovanje ljudima često brkalo s nelegalnim migracijama i premda ilegalni migranti spadaju u rizičnu skupinu te mogu postati žrtve trgovaca ljudima ova dva fenomena se značajno razlikuju.

 

Ostali oblici seksualnog nasilja        

Posebna kategorija seksualnog nasilja su seksualna ubojstva, kao namjeran čin ili „usputna“ posljedica („side-efect“). Dok su neka seksualna ubojstva planirana, u nekim situacijama u kojima je samo seksualno nasilje bilo cilj u glavi nasilnika, mogu se dogoditi značajne promjene: napadač se uplašio događaja, žena je pružala prejak otpor ili je ona jedina svjedokinja koja ga može „strpati“ na višegodišnje služenje zatvorske kazne. Seksualna ubojstva spadaju u red najbrutalnijih ubojstava, koja intenzivno privlače pažnju medija, javnosti ali i institucija. Procjena je da su relativno rijetka.

Genitalno sakaćenje žena (GSŽ) je termin koji se koristi za djelomično ili potpuno odstranjivanje vanjskih dijelova ženskih genitalija ili za druge ozljede ženskih genitalnih organa zbog kulturnih ili bilo kojih drugih neterapijskih razloga.

Ubojstva u ime časti (honour killingje termin koji se odnosi napraksu po kojoj muškarci ubijaju svoje srodnice, članice obitelji, u ime obiteljske časti zbog seksualnih odnosa izvan braka, uključujući silovanje ili sumnje na bračnu nevjeru. Ubojstva iz časti opravdavaju se tradicijom prema kojoj je žena muško vlasništvo, a njena čistoća i krepost jedine važne vrline „robe“. Ženama se nikada ne daje prilika za objašnjenje ili raščišćavanje mogućih nesporazuma jer tradicija nalaže da postoji samo jedan način vraćanja muške časti – ubijanje žene.

Nasilne provjere djevičanstva se odnose se na prisilu na ginekološki pregled kako bi se utvrdilo stanje himena. Cilj takvih pregleda je ustanoviti je li himen razderan kao rezultat seksualnog odnosa i kada se to dogodilo. Takve se nasilne provjere provode nad ženama optuženim za navodnu prostituciju ili „nemoralno“ ponašanje, a pregledom se utvrđuje je li još uvijek djevica i kada se dogodio posljednji seksualni odnos. Pokidani himen predstavlja potencijalni dokaz prostitucije.

Takvu praksu dokazivanja prostitucije provodi turska policija odvodeći žene koje su optužene za prostituciju ili koje su političke zatvorenice u državne bolnice na pregled. Postoje dokazi provođenja takvog postupka i prema ženama koje se zapošljavaju u državnoj službi, koje su u državnim domovima te nad bolničkim pacijenticama. Obitelji također podvrgavaju djevojčice provjeri djevičanstva. (Forced virginity exams in Turkey, prema Human Rights Watch, 2004.)

Ugovoreni dječji brakovi obuhvaćaju preko 82 milijuna djevojčica u dobi između 10-17 godina koje će biti udane prije svog 18. rođendana. Najčešće se radi o djevojčicama i djevojkama koje ulaze u brak s puno starijim muškarcima. Siromaštvo obitelji jedan je od glavnih uzroka dječjih dogovorenih brakova, kao i neravnopravnost žena u društvu.

Običaj dogovaranja dječjih brakova rasprostranjen je diljem svijeta te predstavlja oblik seksualnog nasilja, jer djeca koja se prisiljavaju na takve brakove, a posebice djevojčice, ne mogu dati pristanak, s obzirom na dob i status u obitelji i društvu, čime se krše njihova osnovna prava na osobnu slobodu i rast. Velika većina djevojčica i djevojaka ne zna ništa ili vrlo malo o seksualnim odnosima prije dogovorenog braka, što povećava i onako izražen strah. Seksualni odnosi nad njima su sami po sebi nasilni te uzrokuju fizičke, psihičke i emocionalne posljedice.