Ženska soba je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine

U okviru Ženske sobe djeluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem pružamo direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Aktivno radimo na razvoju javnih politika, prevencijskih programa, unaprjeđenju zakonodavstva, provođenju specijaliziranih edukacija te osvještavanju i senzibiliziranju javnosti o problematici seksualnog nasilja. Direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko, pravno savjetovanje, krizno savjetovanje, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak te rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja; Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije. Aktivan rad na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima; Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima. SAZNAJ VIŠE->

MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA

Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok odnosno svjedokinja kaznenog djela, stoga je potpora od iznimne važnosti! Ukoliko se pitate što će Vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informacije o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice – kontaktirajte nas bez straha! U samo dva klika saznat ćete gdje možete besplatno (putem telefona, e-maila ili osobnim dolaskom) u Vašoj županiji ostvariti: emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo, podršku nakon završetka sudskog postupka.

ŽRTVE KAZNENIH DJELA

VIJESTI

KONTAKT

Maksimirska cesta 51, HR-10000 Zagreb

zenska.soba@zenskasoba.hr

091/150-5225 / +385 1 6119 174