Volontiranje

Volontiranje u Ženskoj sobi

… volonteri nisu plaćeni, ne zato što je njihov rad besplatan, već zato što je njihov rad neprocijenjiv…

(Sherry Anderson)

Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje osobama uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, građani/ke tako značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince/ke, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi se rješavanju problema, zadovoljavanju potreba i razvoju pojedinaca/ki, grupi, zajednica i društva.

Ženska soba – Centar za seksualna prava od svog osnutka 2002. godine izuzetno cijeni vrijednost volontera/ki, te promiče volonterski rad uključivanjem volontera/ki u sve svoje projekte. Na taj način mladi aktivno sudjeluju u prevenciji seksualnog nasilja i postizanju rodne ravnopravnosti, te pridonose pozitivnim promjenama u društvu. Godišnje se u projesku u rad Ženske sobe uključi 30 volontera/ki s preko 500 volonterskih sati.

Jednom do dva puta godišnje održavamo trening za volontere/ke na kojem volontere/ke imaju priliku saznati više o radu Ženske sobe, problematici rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje, rodnoj neravnopravnosti, metodama rada s djecom i mladima i mogućnostima uključivanja u rad drugih organizacija civilnoga društva.

U okviru Ženske sobe, volonteri/ke mogu volontirati kratkoročno ili dugoročno kroz:

Uredski poslovi – rad na računalu, unos podataka, telefon, pošta, kopiranje, pomoć u pisanju projektnih prijedloga, press cliping, popis inventara, pisanje i nabavka ponuda, pomoć u nabavci opreme;

Terenski rad – promocija, sudjelovanje u akcijama i aktivnostima Ženske sobe, distribucija materijala Ženske sobe;

Organizacijski poslovi – pomoć pri organizaciji radionica, edukacija i različitih aktivnosti koje provodi Ženska soba;

Tematski poslovi – razvrstavanje tekstova i članaka, prijevod stručnih članaka, rad na bazi podataka stručne literature, lektura postojećih tekstova i predavanja;

Izdavaštvo – osmišljavanje letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala, pisanje tekstova web stranicu Siigurno mjesto.

Osim navedenog, Ženska soba potiče proaktivnost tijekom volonterskog rada sukladno sposobnostima, motivaciji i želji svakog volontera/ke. Potičemo sve osobe koje nam se jave za volontiranje da i sami predlože načine na koje mogu pridonijeti našem radu!

KAKO SE PRIJAVITI ZA VOLONTIRANJE?

Sve što trebate napraviti jest poslati e-mail na Žensku sobu (zenska.soba@zenskasoba.hr) u kojem iskazujete interes za volontiranjam. Članice Ženske sobe će vam se nakon toga javiti i s vama dogovoriti inicijalni razgovor.

Kad želja za volontiranjem dolazi iz srca, doživjet ćete osjećaj zadovoljstva zbog kojeg ćete se radovati danu kad ćete opet moći učiniti nešto dobro!