Vijesti

Istraživanje o OCD-ima koji pružaju specijalizirane servise ženama predstavljeno u Virovitici

Članice Ženske sobe, Maja Mamula i Maja Vukmanić, predstavile su istraživanje i brošuru „Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“ u prostorijama Obiteljskog centra Virovitičko – podravske županije. Promocija istraživanja održana je 30.11. a organizirana je u suradnji sa SOS telefonom Virovitica. Na promociji su govorile Maja Mamula (Ženska soba) i Desa Kolesarić (SOS telefon Virovitica), a na predstavljanju su bili/e prisutni/e predstavnici/e policije, sudova, centara za socijalnu skrb, obiteljskog centra, te lokalnih medija.