Vijesti

„Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“

Ured pučke pravobraniteljice je 11. rujna 2017. u prostoru Kuće Europe objavio rezultate „Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“ provedenog od strane Ureda.

Predstavljeni rezultati govore o tome da je svaka/i peta/i građanka/in Republike hrvatske bila/o diskriminirana/diskriminiran. Čak 68% osoba koje se smatraju diskriminiranima nisu poduzele ništa po tom pitanju, a glavni navedeni razlog za nedjelovanje u slučajevima diskriminacije je mišljenje da se ne bi ništa promijenilo čak i ako se diskriminacija prijavi nadležnim tijelima. Navedeno govori o vrlo visokom stupnju nepovjerenja građanki/građana u institucije koje bi trebale obavljati posao zaštite od diskriminacije.

Najdiskriminiranija skupina građanki/a su Romkinje/Romi, čega su građanke/i svjesni. Također, među diskriminiranim skupinama su članice/članovi sindikata, mladi, starije osobe, azilanti i osobe s duševnim smetnjama.

Jedan od zaključaka Tene Šimonović Einwalter, zamjenice Pučke pravobraniteljice Lore Vidović, jest da je edukacija mladih osoba izuzetno bitan način djelovanja u smjeru smanjenja diskriminacije, koju 40% sudionica/ka istraživanja smatra izrazitim društvenim problemom.

Ispred Ženske sobe je na događanju sudjelovala članica Senka Sekulić Rebić.