Vijesti

IV. Internacionalna konferencija o pravima i zaštiti osoba koje su preživjele seksualno nasilje

U organizaciji AMCV – Association of Women against Violence i u suradnji s Rape Crisis Network Irska (RCNI) održana je IV. Internacionalan konferencija o pravima i zaštiti osoba koje su preživjele seksualno nasilje (IV International Conference on Survivors of Rape – ICSoR). Konferencija je održana od 20. do 22. studenoga, 2014. godine u Lisabonu.

Tematika konferencija bilo je seksualno nasilja s naglaskom na silovanje, osobe koje su preživjele seksualno nasilje, politikama i sistemima podrške. Mnogi/e profesionalci i profesionalke diljem Europe sudjelovali/e su na održanoj konferenciji izlažući o izazovima i dobrim praksama svojih država. Paula Zore, članica Ženske sobe izlagala je na održanoj konferenciji izlažući o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Zore je predstavila konteksta nastanka Protokola te uloge organizacija civilnog društva. Također je predstavila i trenutnu primjenu Protokola u Hrvatskoj.